top of page
modell trekrone arkitektur woods archite

Moll driver med arkitekturproduksjon i vid forstand - fra figurer og tegninger til byggeprosjekter

som boliger, hytter, tilbygg og påbygg. Kontoret har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2,

både som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for arkitektur.

Moll eies av siv.ark. mnal Mikal Christos Hafsahl som har mer enn 15 års erfaring som arkitekt,

og som også har gjort flere utstillinger og utsmykningsoppdrag.

Moll er et enmannsprosjekt der direkte relasjon til oppdragsgiver er viktig.

Kontoret har derfor som målsetning å ikke ha ansatte.

Hvert prosjekt skal tilpasses tomt og byggherre, det skal utvikles et unikt resultat hver gang.

Ca 5-8% av overskuddet i Moll går til veldedige organisasjoner.

Disse er, eller har vært:

 

Flyktningehjelpen

Unicef

Amnesty

Røde Kors

Redd Barna

bottom of page