fotografi fra bo bedre

Moll as

sivliarkitekt MNAL Mikal Christos Hafsahl

Unik og moderne arkitektur

Analyse av sted - klima, vegetasjon, bebyggelse

Konseptvurderinger

Materialer og overflater

Robuste, funksjonelle og miljøvennlige løsninger

Gjennomarbeidede detaljer

Unikt resultat tilpasset oppdragsgiver og tomt